Política de privacitat

 

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

 

Aquest document (d’ara endavant anomenat "POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objecte regular l’ús del lloc  web que SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU posa a disposició del públic.

 

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web, el codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets del web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del lloc web per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i comporta l’acceptació plena de totes les condicions que estableix aquesta política de privacitat.

 

 

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

 

L’usuari es compromet a fer servir el lloc web, els continguts i els serveis que conté d’acord amb la Llei, aquesta política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s’hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta política de privacitat, que lesionin els interessos o els drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el mateix lloc web o els seus serveis o impedir-ne un ús satisfactori a d’altres usuaris.

 

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé les dades, els programes, els documents electrònics, etc., que es trobin en aquest lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU presta el servei, com també a no dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

 

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU o de tercers o, si és el cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial. 

 

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o d’imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’aquest lloc web o dels serveis que ofereix.

 

SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU declina igualment qualsevol responsabilitat derivada dels danys i els perjudicis que pugui patir qualsevol visitant d’aquest lloc web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de qualsevol de les circumstàncies o fets que s’esmenten en el paràgraf anterior. Igualment, SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU no garanteix que el lloc web ni el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys que es puguin produir per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 

SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest lloc web.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, i també els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU o de tercers que han autoritzat que els faci servir.

 

Tots els drets estan reservats.

 

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

 

Responsabilitat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU per la utilització del web

 

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització d’aquest lloc web, i SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

 

L’usuari és l’únic responsable en qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial que iniciïn terceres persones contra SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU basada en la utilització del lloc web per part de l’usuari. Si és el cas, l’usuari n’ha d’assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU amb motiu de reclamacions o d’accions legals que se li puguin atribuir.

 

Responsabilitat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU pel funcionament del web

 

SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, intromissions no desitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU.

  

Responsabilitat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU per enllaços des del web

 

SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU declina qualsevol responsabilitat respecte de les informacions (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora del lloc web i als quals en un moment determinat es pugui accedir des del web, ja que la funció dels enllaços que hi puguin aparèixer és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU informa els usuaris que les dades de caràcter personal que en un moment donat puguin proporcionar en emplenar butlletes o requeriments de contacte (formularis via web) es recullen en fitxers propietat de SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU i es tracten amb la finalitat de poder prestar els serveis o i informar sobre els productes que SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU ofereix. No està previst cedir ni comunicar les dades esmentades a tercers. El fet d’emplenar un formulari d’aquest lloc web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indiqui són seves, exactes i certes.

 

L’usuari registrat té sempre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment a rebre comunicacions comercials. En cas de dubte, i també per exercir els drets esmentats, es pot adreçar a SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU mitjançant un correu electrònic a admin@sdc.cat o per correu postal a SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU, c. de Pelai 32, àtic, 08001 BARCELONA.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

 

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en la interpretació o l’execució d’aquesta política de privacitat s’ha d’interpretar a partir de la legislació espanyola. Així mateix, SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU a través de la seva representació legal, i l’usuari renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que es pugui produir. En cas que l'usuari tingui el domicili fora d’Espanya, SOLUCIÓ DE CONTINUÏTAT, SLU i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

Tornar